Erkenning leerbedrijf & Subsidie

Erkenning

Voordat de praktijkopleider uit uw bedrijf bbl-studenten kan gaan begeleiden, moet uw bedrijf eerst erkend leerbedrijf worden. Dit kan via Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ga voor meer informatie en aanvraag van de erkenning naar de website van SBB.

Subsidie

Is uw bedrijf al erkend leerbedrijf? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. De Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) regelt dit.

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten van leerbedrijven voor de begeleiding van een bbl-student. De subsidie ontvangt u voor het aantal weken dat begeleiding is gegeven in een studiejaar en kan maximaal €2700,- bedragen voor een geheel studiejaar. U vraagt subsidie altijd achteraf, per jaar aan.

Meer weten over de subsidie praktijkleren? Ga naar de website van RVO.

Hoe ondersteunt Spring Instituut haar klanten?

Om de subsidie praktijkleren te ontvangen moet er in het leerbedrijf een administratie bijgehouden worden waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. RVO schrijft niet expliciet voor hoe deze bewijslast er uit moet zien. Daarom heeft Spring Instituut voor haar klanten zelf bepaald welke bewijslast dit moet zijn. Wij hebben dit voorgelegd aan RVO. RVO heeft in een schriftelijke reactie aangegeven dat de opgestelde bewijslast ruim voldoende is.
Onze klanten ontvangen daarom regelmatig uitgebreide informatie over de subsidie praktijkleren en formats voor de verzameling van bewijslast. Met name de online leeromgeving maakt het voor de werkgever en praktijkopleider extra makkelijk te voldoen aan de gestelde bewijslast. Veel informatie over de voortgang van de student in de opleiding en de begeleiding van de praktijkopleider is hierin opgeslagen en te rapporteren. Uiteraard is het van belang dat de bewijslast door de werkgever en/of praktijkopleider wordt verzameld zoals bedoeld.

Advies

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 085-0656156 of via ons adviesformulier

Advies