Blended learning

Blended Learning is een ‘hip’ begrip. Onderwijsinstellingen combineren video’s met klassikale lessen en geven hiermee aan dat zij blended learning inzetten. Je kunt blended learning echter effectiever inzetten, wanneer je verder kijkt dan het inzetten van lesstof met video’s. Wat houdt blended learning in? En op welke manieren kun je deze vorm van leren effectief inzetten? Wij leggen het uit én geven voorbeelden uit onze eigen praktijk.

Wat is blended learning?
Blended Learning wordt gezien als dé leermethode voor studenten uit de 21e eeuw. Kenmerkend hieraan is dat er altijd sprake is van een combinatie tussen ‘offline’ en ‘online’ leren. Bij blended learning worden verschillende leersituaties samengebracht. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van groepsbijeenkomsten, de werkplek, een centrale leeromgeving en individuele studenten.

Door de vele online mogelijkheden, is blended learning zeer geschikt wanneer je wil inzetten op de individuele leerbehoeften van studenten. Je stelt dan de student centraal. Zo draagt deze vorm van leren positief bij aan het leerproces van de student. En dat vinden we bij Spring Instituut belangrijk!

Blended Learning

De voordelen van blended learning

1. De leerstof gaat in op de persoonlijke behoeften van de student.
Bij reguliere scholen wordt de leerstof vaak aan de hele groep aangeboden. Bij blended learning hebben studenten de mogelijkheid om zelf uit (online) leeractiviteiten te kiezen die bij hun leerbehoefte past.

Hoe doet Spring Instituut dit?
Bij Spring Instituut is er bewust gekozen voor een mix van online leren en klassikaal onderwijs. Online leren gebeurt via een online leeromgeving en het klassikale onderwijs komt terug in de studiebijeenkomsten. Hierdoor kunnen we specifieker ingaan op de leerbehoeften van individuele studenten.

Naast de studiebijeenkomsten hebben we nog de online leeromgeving. Hierin doorlopen studenten in hun eigen tijd en tempo hun opleiding. De student hoeft dus niet te wachten op medestudenten en kunnen, indien gewenst, extra ondersteuning krijgen bij de verschillende vakken door online lessen. Natuurlijk worden studenten hierbij goed geholpen en begeleid door onze studiecoaches.

Wist je dat onze studenten erg tevreden zijn met de begeleiding van hun studiecoaches? Dit is voortgekomen uit de studentevaluaties.

2. Studenten zijn meer betrokken bij hun eigen leerproces.
Studenten zijn door de online mogelijkheden van blended learning vrij in hun leerproces. Zij leren enkel wat ze nog moeten en willen leren. Door deze vrijheid worden studenten getriggerd om na te denken over hun kennen en kunnen, maar ook waar hun ontwikkelpunten liggen. De student wordt hierdoor betrokken én verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Hoe doet Spring Instituut dit?
Bij Spring Instituut bepaalt de student samen met zijn praktijkopleider wat de student in elke periode gaat leren. Elke periode starten zij met een praktijkscan. Hierin geven zij samen aan welke vaardigheden de student beheerst en welke nog geoefend moeten worden. Daarnaast kiezen studenten aan het begin van hun opleiding zelf hun keuzedelen uit. Het voordeel? Studenten ervaren een sterkere intrinsieke motivatie om te leren.

3. Studenten leren met en van elkaar.
Wanneer je blended learning goed inzet, kunnen studenten met en van elkaar leren. Dit kan online door een forum of klassikaal door een bijeenkomst.

Hoe doet Spring Instituut dit?
Bij Spring Instituut leren studenten van en met elkaar in studiebijeenkomsten. Deze studiebijeenkomsten vinden tien keer per jaar plaats. Studenten stellen hun eigen vragen aan de docent, delen ervaringen van de praktijk met elkaar, denken samen over opdrachten na en voeren opdrachten gezamenlijk uit.

Blended learning is zeer geschikt wanneer je wil inzetten op de individuele leerbehoeften van studenten.

4. De voortgang en resultaten zijn inzichtelijk.
Bij een reguliere les weet je alleen of iemand aanwezig was en/of ze een goed cijfer hebben behaald. Bij online leren heb je meer inzicht door diverse statistieken. Welke statistieken te zien zijn, verschilt per leersysteem. Zo zijn er leersystemen waarin te zien is hoeveel tijd studenten nodig hadden voor het doorlopen van een module, of studenten regelmatig opdrachten inleveren en of zij de lesstof beheersen door online toetsing.

Hoe doet Spring Instituut dit?
Studenten van Spring Instituut vinden hun leerstof in een online leeromgeving. Wanneer zij een opdracht inleveren, is dit terug te zien voor hun studiecoach, praktijkopleider en hunzelf. Er komt een datum van inleveren bij te staan en de opdracht wordt groen afgevinkt wanneer deze als voldoende is beoordeeld. Het systeem rapporteert dus alle benodigde gegevens voor alle partijen.

5. Onderwijs is flexibeler.
Het onderwijs is flexibeler in te zetten door blended learning. Door online leren en bijeenkomsten te combineren, kunnen studenten deels tijd- en plaatsonafhankelijk studeren. Dit sluit beter aan op het bedrijfsleven én de individuele leerbehoeften van de student.

Hoe doet Spring Instituut dit?
De mbo-opleidingen bij Spring Instituut zijn zo ingericht dat studenten flexibel kunnen leren op een plek en tijd dat hun uitkomt. Daarnaast zijn bedrijven bij regulier onderwijs hun medewerkers elke week een dag kwijt. Bij Spring Instituut is dit niet het geval. Dit is kostenbesparend voor de werkgever én de opleidingen sluiten beter aan bij het leven van de student.

Lekker leren in de praktijk, daar gaat het om!

6. Blended Learning is inspirerend voor de student.
Leren moet leuk zijn! Door online middelen zoals video’s, kan de betrokkenheid van studenten vergroot worden. Ook zie je dat serious gaming of competities vaker ingezet worden in leerprogramma’s.

Hoe doet Spring Instituut dit?
Spring Instituut heeft niet voor niks de slogan: “Lekker leren in de praktijk”. Daarom proberen wij het leren zo leuk mogelijk te maken. Door afwisseling van online theorie, online lessen, studiebijeenkomsten en praktijkopdrachten houden we het leren boeiend en interessant voor studenten. Zelfs in de online lessen zit variatie: vragen, oefeningen, filmpjes en interactieve opdrachten wisselen elkaar af. Ook kunnen studenten zelf beslissen wanneer ze dit bekijken en maken.

Zetten jullie blended learning in?
Blended Learning zit dus boordevol voordelen, mits je het goed inzet én deze vorm van leren past bij jullie doelgroep. Omdat blended learning een breed begrip is, zal elke inzet hiervan verschillen. Belangrijk is om de voordelen van online leren én de voordelen van offline (klassikaal) leren optimaal in te zetten. Denk maar eens na: zetten jullie deze vorm van leren al in? En hoe doen jullie dit?

Studentevaluaties