Inspelen op het werkveld met online lessen

Studenten moeten lekker kunnen leren in de praktijk. Om dit te kunnen realiseren, biedt Spring Instituut een vernieuwende manier van lesgeven aan, namelijk online lessen. Wat zijn online lessen en hoe gaat Spring Instituut hiermee om? Dat lees je in deze blog.

Een online les, wat is dat?
Wekelijks volgen studenten online lessen bij Spring Instituut. Deze lessen dienen ter ondersteuning van de opleiding en zijn ontwikkeld om de opleiding van de student te verbreden of te verdiepen. In een online les staat één thema centraal. Dit centrale thema is onderverdeeld in drie à vier onderwerpen. Ieder onderwerp wordt toegelicht op een interactieve manier. Zo krijgen studenten quizvragen aangeboden tijdens het doorlopen van de les. Deze vragen testen tussentijds de opgedane kennis van de student.  Mocht de student inhoudelijk iets niet begrijpen over de les, kunnen zij contact opnemen met Spring Instituut via de Livechat.

Online lesaanbod
Het ontwikkelde online lesaanbod van Spring Instituut is breed. Zo zijn er vakinhoudelijke lessen ontwikkeld voor de branches logistiek en retail. ‘Herkenbaarheid’ is het sleutelwoord wanneer het op de ontwikkeling van deze lessen aankomt. Daarom neemt Spring Instituut zoveel mogelijk video’s op in de praktijk. Dit wordt gedaan op de werkvloer waar de student werkzaam is. Op deze manier komt de theorie tot leven en dit zorgt voor een betere overdracht van kennis naar de eigen werkpraktijk.

Ook voor de generieke vakken (Nederlands, Engels en rekenen) is een online lesaanbod ontwikkeld. Binnen deze vakken is een groot niveauverschil zichtbaar tussen studenten. Kitty Beem, Coördinator Onderwijsvernieuwing en communicatie, geeft aan dat Spring Instituut hierop inspeelt:

“We pakken als voorbeeld het vak Nederlands. Dit vak bestaat uit vijf deelthema’s namelijk: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. De student bekijkt voor elk van deze vijf thema’s een overkoepelende online les. Uit de overkoepelende les (lezen) blijkt dat de student nog moeite heeft met het leggen van tekstverbanden. De student moet voor dit onderwerp dus aanvullende lessen bekijken. De overkoepelende les bepaalt dus de vervolgroute voor de student.”

Online lessen en Netflix, zie ik hier nu overeenkomsten?
“Als je puur kijkt naar de opzet van online lessen, kun je het misschien een klein beetje vergelijken met het wereldberoemde Netflix. Zelf vind ik ons concept meer aansluiten bij gepersonaliseerd leren.”, aldus Kitty Beem. Bij gepersonaliseerd leren kunnen studenten op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen werken aan leerdoelen. Kitty Beem ziet raakvlakken tussen deze manier van leren en de online lessen. De studenten kunnen overal hun lessen bekijken. In de trein of als zij thuiskomen na een late dienst, alles is mogelijk met dit flexibele concept. Daarnaast houdt het concept rekening met de voorkeuren van studenten. De studenten hebben de mogelijkheid om zelf een keuze te maken uit het aanbod.  Willen zij op dat moment iets leren over hoe de politiek in Nederland in elkaar steekt of hebben zij meer zin in een les duurzaamheid?

Kortom: Spring Instituut ziet het als uitdaging om door online lessen studenten te blijven motiveren voor hun opleiding. “Een online les bekijken, kan natuurlijk ‘passief’ zijn. Maar wij blijven zoeken naar innoverende en technische vernieuwingen om actie uit te lokken bij onze studenten tijdens het kijken van een online les.”, zegt Kitty Beem. Het doel van Spring Instituut is om over twee jaar de meest vernieuwende en verfrissende partij te zijn voor het aanbieden van online lessen!

NRTO bijeenkomst