Wat vinden studenten van ons onderwijs?

Evaluatie is erg belangrijk als je een product of dienst goed wilt blijven neerzetten. Daarom hebben we ons onderwijs uitgebreid geëvalueerd. We plaatsten evaluaties in de leeromgeving en bezochten studenten tijdens de studiebijeenkomsten. Hieruit konden we concluderen dat veel studenten erg enthousiast zijn over onze opleidingen. En het mooiste: de kennis wordt ook daadwerkelijk direct in de praktijk toegepast.

Studentevaluaties

Voor deze evaluaties hebben een groot aantal studenten vragenlijsten in de leeromgeving ingevuld. Ook spraken we een aantal studenten één op één tijdens de studiebijeenkomsten. Hierin kwam naar voren dat de verbeteringen, die we de afgelopen maanden doorvoerden, in goede aarde zijn gevallen bij onze studenten:

Ik heb het gevoel dat al heel veel dingen verbeterd zijn tot nu toe. Ook heb ik het gevoel dat de feedback die wij geven serieus wordt genomen. – student logistiek

Studenten kunnen lekker leren in de praktijk.
De resultaten bleken overtuigend positief. Het overgrote deel van de studenten gaf aan het leuk te vinden om een opleiding te volgen bij Spring Instituut. Dat horen we natuurlijk graag! Een student zei bijvoorbeeld:

“Eigenlijk ben ik heel erg tevreden zoals het nu gaat. Het is allemaal nieuw voor mij, maar ik moet zeggen: ik ervaar heel veel leuke situaties in de online leeromgeving.” – student logistiek

Daarnaast blijkt dat de studenten door de kennis uit de online lessen beter kunnen presteren in de praktijk. Zo zorgde een student voor een veiligere werkomgeving in het volgende voorbeeld:

Ik heb met zekerheid kunnen vertellen wat goed of fout was op de werkvloer. In dit geval was het een chauffeur bij een onveilige situatie. Ik was 100% zeker met wat ik vertelde over hoe veiliger het kon, theorie is op dat moment praktijk geworden. Ook de chauffeur was ervan overtuigd dat het inderdaad veiliger kon en moest.’

Ook dankzij de overige delen van de opleiding, zoals de praktijkscan en de theorie, leren de studenten beter te handelen in de praktijk. Op deze manier weten ze hun eigen functioneren te versterken, en kunnen ze een bijdrage leveren aan de verbetering van de eigen werkplek.

‘Ik wist op het werk te vertellen wat het verschil was tussen criminele en niet criminele derving toen ik de inventarisatie verschillen in moest voeren.’ – student logistiek

“Tijdens een evaluatiegesprek met een van mijn medewerkers kon ik de tips voor het geven van constructieve feedback heel goed toepassen.” – student retail

Tenslotte gaven alle studenten aan dat ze tevreden waren over de begeleiding van hun studiecoach. De studiecoaches helpen de studenten met het plannen en organiseren van de werkzaamheden.Een student zegt hierover:

“Mijn studiecoach helpt mij perfect. Niet alleen met het ondersteunen van mijn planning, maar zij motiveert mij ook om elke twee weken weer lekker aan het werk te gaan met de opleiding.” – student logistiek

Toekomstige evaluaties 
Deze goede beoordelingen van studenten willen we natuurlijk zo houden. Daarom laten we de evaluaties in de leeromgeving staan. In november gaan we weer aan de slag met nieuwe resultaten!