Spring Instituut en MBO Amersfoort starten ontwikkeling opleiding audicien in de derde leerweg

Audiciens zijn nodig in het hele land. Helaas is er al jaren een tekort aan goed opgeleid medisch-technisch personeel, waaronder audiciens. Om flexibel mee te kunnen bewegen met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, moet het onderwijs flexibeler, sneller en efficiënter. Spring Instituut en DHTA (onderdeel van MBO Amersfoort) slaan de handen ineen. Nu er goedkeuring is op onze subsidieaanvraag, starten we deze week met de ontwikkeling van de opleiding audicien (mbo-4) in de derde leerweg.

Bedrijven en brancheorganisaties vragen al enige tijd actief om modulair en flexibel onderwijs. Een opleiding in de derde leerweg biedt hiervoor de oplossing: er zit geen minimum aan het aantal begeleidingsuren én wat studenten al kunnen, hoeven ze niet nogmaals te oefenen. Ook komen er meerdere startmomenten per jaar. Een opleiding op maat wordt zo mogelijk voor elke student.


derde leerweg dhta

Unieke opleidingen in de derde leerweg

De samenwerking tussen Spring Instituut en DHTA moet leiden tot een innovatieve, praktijkgerichte én aantrekkelijke opleiding. Spring Instituut zet haar kennis en ervaring met online didactiek in en vertaalt onderdelen uit de huidige opleiding naar een online leeromgeving. DHTA heeft de inhoudelijk expertise en jarenlange ervaring met het specialistische vakmanschap.

De opleiding wordt aangeboden voor de volgende drie doelgroepen:

  • Werknemers die al in de branche werkzaam zijn (bijscholing).
  • Werknemers uit andere branches (omscholing).
  • Werkzoekenden die een loopbaan in de medisch-technische branche ambiëren (om- en bijscholing).

Ons doel? De student op een laagdrempelige manier voorbereiden op een steeds veranderende markt. Trends en ontwikkelingen en inzicht in de nieuwste technieken staan centraal.

Juist voor deze doelgroepen kan het valideren van eerder opgedane kennis en ervaring de drempel om een opleidingstraject te volgen verlagen. Lang hoeven deze werkenden en werkzoekenden niet te wachten, want volgend jaar kunnen de eerste studenten al starten. We kijken er naar uit om de vernieuwde en innovatieve audiciensopleiding te ontwikkelen en zo gezamenlijk meer arbeidskracht te creëren!

Diploma of Certificaat ?

Een diploma is slechts één van de mogelijke uitkomsten. Daarnaast kunnen studenten straks deelcertificaten behalen voor delen van de opleidingen. Ook kunnen keuzedelen zelfstandig gevolgd worden. Een leven lang ontwikkelen wordt zo nog toegankelijker.

Beroepsgerichte cursussen

Volg onze beroepsgerichte cursussen nu extra voordelig met het STAP-budget.

Advies nodig? Wij zijn er voor je

Vragen over een opleiding of ons aanbod? Neem gerust contact op voor meer informatie.