In de onderwijs- en examenregeling staat hoe Spring Instituut/ORGB jouw opleiding organiseert en examens afneemt.

OER Retail Spring Instituut– gestart vanaf februari 2018

OER Retail ORGB– gestart vóór februari 2018

Studentenstatuut

In het studentenstatuut staan algemene bepalingen over jouw rechten en plichten als student bij Spring Instituut.